Millisievert per sekund -> Mikrosievert per år

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Millisievert per sekund til Mikrosievert per år: 1 Millisievert per sekund [mSv/s] = 31 557 600 000 Mikrosievert per år [µSv/y]Omregn Millisievert per sekund til Mikrosievert per år:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Stråledosis'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Millisievert per sekund [mSv/s]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Mikrosievert per år [µSv/y]'.