Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

  Tal med videnskabelig notation






Omregn Stråledosis