Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Nanocoulomb [nC]

=   2,777 777 777 777 8×10-10 Milliamper-timer [mAh]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Nanocoulomb til Milliamper-timer.


Nanocoulomb / nC   ->   Milliamper-timer / mAh