Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 001 153 961 000 Picogram per Liter [pg/l]
100 115 396 100 Picogram per Deciliter [pg/dl]
1 001 153 961 Picogram per Milliliter [pg/ml]
1 001 153 961 Nanogram per Liter [ng/l]
100 115 396,1 Nanogram per Deciliter [ng/dl]
1 001 153,961 Nanogram per Milliliter [ng/ml]
1 001 153 961 Mikrogram per Kubikmeter [µg/m³]
1 001 153,961 Mikrogram per Liter [µg/l]
100 115,396 1 Mikrogram per Deciliter [µg/dl]
1 001,153 961 Mikrogram per Milliliter [µg/ml]
1 001 153,961 Milligram per Kubikmeter [mg/m³]
1 001,153 961 Milligram per Liter [mg/l]
100,115 396 1 Milligram per Deciliter [mg/dl]
1,001 153 961 Milligram per Milliliter [mg/ml]
1 001,153 961 Gram per Kubikmeter [g/m³]
1,001 153 961 Gram per Kubikdecimeter [g/dm³]
0,001 001 154 Gram per Kubikcentimeter [g/cm³]
1,001 153 961 Gram per Liter [g/l]
0,100 115 396 1 Gram per Deciliter [g/dl]
0,001 001 154 Gram per Milliliter [g/ml]
1,001 153 961 Kilogram per Kubikmeter [kg/m³]
0,001 001 154 Kilogram per Kubikdecimeter [kg/dm³]
1,001 153 961 ×10-6 Kilogram per Kubikcentimeter [kg/cm³]
0,001 001 154 Kilogram per Liter [kg/l]
0,001 942 559 4 Slug per cubic foot [slug/ft³]
0,000 578 703 7 Ounce per cubic inch [oz/in³]
1 Ounce per cubic foot [oz/ft³]
0,160 543 653 3 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]
0,133 680 555 6 Ounce per gallon (US fluid)
3,616 898 148 635 3×10-5 Pound per cubic inch [lb/in³]
0,062 5 Pound per cubic foot [lb/ft³]
0,010 033 978 3 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]
0,008 355 034 7 Pound per gallon (US fluid)

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Ounce per cubic foot.


Ounce per cubic foot / oz/ft³