Pound-inches -> Pound-feet

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Pound-inches til Pound-feet: 1 Pound-inches [lbin] = 0,083 333 333 333 333 Pound-feet [lbft]Omregn Pound-inches til Pound-feet:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Drejningsmoment'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Pound-inches [lbin]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Pound-feet [lbft]'.