Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Pound-inches til Pound-feet: 1 Pound-inches [lbin] = 0,083 333 333 333 333 Pound-feet [lbft]


Omregn Pound-inches til Pound-feet