Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Pound-inches [lbin]

=   0,083 333 333 3 Pound-feet [lbft]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Pound-inches til Pound-feet.


Pound-inches / lbin   ->   Pound-feet / lbft