Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


400 Naturlig baggrundsstråling
50 Årlige grænseværdi (ICRP)
31,688 087 814 Nanosievert per sekund [nSv/s]
114 077,116 130 5 Nanosievert per time [nSv/h]
1 000 000 000 Nanosievert per år [nSv/y]
0,031 688 087 8 Mikrosievert per sekund [µSv/s]
114,077 116 130 5 Mikrosievert per time [µSv/h]
1 000 000 Mikrosievert per år [µSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-5 Millisievert per sekund [mSv/s]
0,114 077 116 1 Millisievert per time [mSv/h]
1 000 Millisievert per år [mSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-8 Sievert per sekund [Sv/s]
0,000 114 077 1 Sievert per time [Sv/h]
1 Sievert per år [Sv/y]
3,168 808 781 402 9×10-6 Rem per sekund [rem/s]
0,011 407 711 6 Rem per time [rem/h]
100 Rem per år [rem/y]
3,168 808 781 402 9×10-8 Gray per sekund [Gy/s]
0,000 114 077 1 Gray per time [Gy/h]
1 Gray per år [Gy/y]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Sievert per år.


Sievert per år / Sv/y