Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1,0×1018 Attoweber [aWb]
1,0×1015 Femtoweber [fWb]
1 000 000 000 000 Picoweber [pWb]
1 000 000 000 Nanoweber [nWb]
1 000 000 Mikroweber [µWb]
1 000 Milliweber [mWb]
1 Weber [Wb]
1 Volt-sekund [Vs]
1 T·m²
1,0×1020 Picomaxwell [pMx]
1,0×1017 Nanomaxwell [nMx]
1,0×1014 Mikromaxwell [µMx]
100 000 000 000 Millimaxwell [mMx]
100 000 000 Maxwell [Mx]
100 000 Kilomaxwell [kMx]
100 Megamaxwell [MMx]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Volt-sekund.


Volt-sekund / Vs