Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 mN/m
0,001 N/m
0,001 kg/s²
1 mJ/m²
0,001 J/m²
1 dyn/cm
1 erg/cm²

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.