m/s² -> Foot per second squared

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne m/s² til Foot per second squared: 1 m/s² = 3,280 839 895 013 1 Foot per second squared [fps²]Omregn m/s² til Foot per second squared:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Acceleration'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'm/s²'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Foot per second squared [fps²]'.

m/s² -> Foot per second squared