Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 mPa·s [mPas]

=   0,001 kg/(m·s)

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.