Gray per år -> Rem per time

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gray per år til Rem per time: 1 Gray per år [Gy/y] = 0,011 407 711 613 05 Rem per time [rem/h]Omregn Gray per år til Rem per time:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Stråledosis'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gray per år [Gy/y]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Rem per time [rem/h]'.

Gray per år -> Rem per time