Gray per time -> Gray per år

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gray per time til Gray per år: 1 Gray per time [Gy/h] = 8 766 Gray per år [Gy/y]Omregn Gray per time til Gray per år:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Stråledosis'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gray per time [Gy/h]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Gray per år [Gy/y]'.

Gray per time -> Gray per år