Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 Naturlig baggrundsstråling
0,125 Årlige grænseværdi (ICRP)
0,079 220 219 5 Nanosievert per sekund [nSv/s]
285,192 790 326 3 Nanosievert per time [nSv/h]
2 500 000 Nanosievert per år [nSv/y]
7,922 021 953 507 2×10-5 Mikrosievert per sekund [µSv/s]
0,285 192 790 3 Mikrosievert per time [µSv/h]
2 500 Mikrosievert per år [µSv/y]
7,922 021 953 507 2×10-8 Millisievert per sekund [mSv/s]
0,000 285 192 8 Millisievert per time [mSv/h]
2,5 Millisievert per år [mSv/y]
7,922 021 953 507 2×10-11 Sievert per sekund [Sv/s]
2,851 927 903 262 6×10-7 Sievert per time [Sv/h]
0,002 5 Sievert per år [Sv/y]
7,922 021 953 507 2×10-9 Rem per sekund [rem/s]
2,851 927 903 262 6×10-5 Rem per time [rem/h]
0,25 Rem per år [rem/y]
7,922 021 953 507 2×10-11 Gray per sekund [Gy/s]
2,851 927 903 262 6×10-7 Gray per time [Gy/h]
0,002 5 Gray per år [Gy/y]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.