Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


5,029 2×1018 Attometer [am]
5,029 2×1015 Femtometer [fm]
5 029 200 000 000 Picometer [pm]
5 029 200 000 Nanometer [nm]
5 029 200 Mikrometer [µm]
5 029,2 Millimeter [mm]
502,92 Centimeter [cm]
50,292 Decimeter [dm]
5,029 2 Meter [m]
0,502 92 Dekameter [dam]
0,050 292 Hektometer [hm]
0,005 029 2 Kilometer [km]
0,003 352 8 Metric mile
0,003 125 Mile (international) [mi]
0,003 125 Statute mile
0,003 124 993 7 Mile (US)
0,003 400 405 7 Roman mile
198 000 Mil / Thou
198 Inch - Tomme [in]
16,5 Foot - Fod [ft]
25 Link
1 Rod
1 Pole
1 Perche
22 Quarter
5,5 Yards
0,25 Chain [ch]
0,025 Furlong
4,4 Cubit (british) - British Alen
2,75 Fathom [fm]
0,027 155 507 6 Cable length - Kabellængde
0,002 715 550 8 Nautical mile - Sømil - nautisk mil
285 134,368 976 07 Twip
50 292 000 000 Ångström [Å]
50 186 608 122 942 X Unit / Siegbahn
1,629 852 594 267 3×10-16 Parsec [pc]
3,361 812 555 531 2×10-11 Astronomisk enhed [AE]
1,677 560 547 570 5×10-8 Lyssekund
2,795 934 245 950 9×10-10 Lysminut
4,659 890 409 918 2×10-12 Lystime
1,941 621 004 132 6×10-13 Lysdage
5,315 868 594 476 6×10-16 Lysår

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.